O firmie

SAMEX Bydgoszcz

Zajmujemy się budową stacji i sieci energetycznych, wykonawstwem instalacji elektrycznych i odgromowych w obiektach przemysłowych, prefabrykacją rozdzielnic oraz serwisem i eksploatacją urządzeń elektrycznych i automatyki w strefach zagrożonych wybuchem.

Samex budynek