Najważniejsze inwestycje

Rok 2018

Wkrótce

Rok 2017

 • Budowa stacji energetycznej 1600kVA dla Zakładów Chemicznych Nitro-Chem S.A. w Bydgoszczy.
 • Wykonanie prac branży elektrycznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Małowrażliwe materiały wybuchowe do elaboracji amunicji artyleryjskiej – budowa  instalacji syntezy NTO” dla Zakładów Chemicznych Nitro- Chem S.A.
 • Termomodernizacja bud. 1222 wykonanie prac branży elektrycznej i teletechnicznej dla firmy Sopur Sp.z o.o.
 • Badania i pomiary instalacji elektrycznych wykonywane w pełnym zakresie dla Zakładów Chemicznych Nitro-Chem S.A.
 • Stały serwis i eksploatacja urządzeń elektrycznych i automatyki w Spółce Sopur.

Rok 2016

 • Przebudowa i rozbudowa dla potrzeb biurowych bud.57, wykonanie prac branży elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy i rozbudowy segmentu B, C i D oraz modernizacji części segmentu A na terenie Zakładów Chemicznych Nitro-Chem S.A. dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Lech Sp.z o.o.
 • Dostosowanie budynku nr 141 na terenie Zakładów Chemicznych Nitro-Chem S.A. do montażu instalacji granulacji i elaboracji amunicji mieszankami małowrażliwymi IHE, wykonanie instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemień ochronnych.
 • Rozbudowa instalacji rozładunku, magazynowania i przesyłu surowców do produkcji pianki w Correct-Ociąż, wykonanie prac branży elektrycznej hali E, G, H firmy Metalko Sp.z o.o.
 • Stały serwis i eksploatacja urządzeń elektrycznych i automatyki w Spółce Sopur.

Rok 2015

 • Rozbudowa hali magazynowej nr 4 oraz budowa tras kablowych zasilających linię do produkcji folii termokurczliwej na terenie Supravis Group S.A. w Bydgoszczy.
 • Wykonanie robót elektrycznych i automatyki oraz stacji transformatorowej dla potrzeb zatężalni ługów w Zakładach Chemicznych Nitro-Chem w Bydgoszczy – umowa z  E-bud-Przemysłówka.
 • Wykonawstwo instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego - dostosowanie bud. nr 141 na terenie Zakładów Chemicznych Nitro-Chem S.A. do montażu instalacji granulacji i elaboracji amunicji mieszankami małowrażliwymi IHE.
 • Stały serwis i eksploatacja urządzeń elektrycznych i automatyki w Spółce Sopur.

Rok 2014

 • Wykonanie robót polegających na budowie słupowej stacji trafo 6/0,4kV oraz sieci kablowych nn 0,4 kV na terenie Parku Przemysłowo-Technicznego Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
 • Wykonanie prac branży elektrycznej dla zadania inwestycyjnego - modernizacja  instalacji   poliestrów w bud. 1221 na terenie Purinova Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
 • Wykonanie robót branży elektrycznej i teletechnicznej dla rozbudowy hal  produkcyjno- magazynowych nr 2 i 5 na terenie firmy Supravis Group S.A. ul. Nowotoruńska 56 w Bydgoszczy.
 • Przeniesienie kabli 6kV, niskiego napięcia, kabli sterowniczych oraz złącz kablowych  kolidujących z budową hali produkcyjnej nr 2A oraz przeniesienie kabli SN, nn sterowniczych kolidujących z budową hali magazynowej nr 2B na terenie firmy Supravis  Group S.A. w Bydgoszczy.
 • Opracowanie projektu technicznego oraz modernizacja ogrzewania elektrycznego bud. 2020 spółki Sopur, ponadto montaż dodatkowej nagrzewnicy oraz zmiana trasy kabla zasilającego układ ogrzewania elektrycznego bud. 2020 spółki Sopur Sp.z o.o.
 • Stały serwis i eksploatacja urządzeń elektrycznych i automatyki w Spółce Sopur.

Rok 2013

 • Wykonanie prac branży elektrycznej i automatyki dla zadania inwestycyjnego pn. „Przesył surowców ze zbiorników magazynowych do budynku 1222” spółki Sopur Sp. z o.o.
 • Instalacje elektryczne i uziemień ochronnych mieszalnika schładzacza żywicy V-45m 3 instalacja płynnej regulacji obrotami mieszadła,  wykonane dla Dynea Sp. z o.o. w Trzemesznie

Rok 2012

 • Wykonanie instalacji siłowych i sterowniczych lini technologicznej do usuwania powłok lakierniczych z samolotów w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy,
 • Wykonanie zasilania i sterowania urządzeń w ramach "Budowa instalacji i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji epihlorohydryny z gliceryny" w Zakładach Chemicznych Zachem.

Rok 2011

 • Kompleksowe wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych dla nowo budowanej hali blastingu w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy.
 • Modernizacja pól rozdzielczych i pomiarowych średniego napięcia oraz zasilanie kablowe stacji energetycznej w ramach inwestycji realizowanej przez Prochem,Warszawa na terenie Zakładów Chemicznych Zachem w Bydgoszczy.
 • Zasilanie i sterowanie urządzeń elektrycznych do przesyłu surowców z parku magazynowego do linii produkcji pianki poliuretynowej w Correct-Ociąż.

Rok 2010

 • Wymiana instalacji elektrycznych i odgromowych budynku produkcyjnego Zakładów Chemicznnych Nitro-Chem w Bydgoszczy.
 • Montaż kontenerowej stacji energetycznej 1x1250 wraz z zasilaniem kablowym 6kV YHAKXs 1x185mm, dla Zakładów Chemicznych Nitro-Chem w Bydgoszczy.
 • Wymiana kabla zasilającego drukarnię szeregową w firmie Supravis Group.
 • Wykonanie instalacji elektrycznych przebudowanego obiektu do produkcji folii Zakładów Chemicznych Nitro-chem w Bydgoszczy.

Rok 2009

 • Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz sygnalizacji pożaru hali produkcyjnej i magazynowej Interprint Polska Sp. z o.o. w Ozorkowie.
 • Instalacje elektryczne hali montażowej w firmie Cogifer Polska Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Rok 2008

 • Budowa torów kablowych średniego napięcia dla Zakładów Chemicznych Zachem w Bydgoszczy.
 • Roboty elektryczne wykonane w rozbudowanych obiektach produkcji pianki PUR Zakładów Chemicznych Zachem w Bydgoszczy.

Rok 2007

 • Instalacje elektryczne w halach produkcyjnych Supravis Group w Bydgoszczy.

Rok 2006

 • Budowa stacji energetycznej 2x2000 kVA dla P.P.H Gąsior w Bydgoszczy wraz z zasilaniem linii technologicznych.
 • Budowa stacji energetycznej wraz z zasilaniem kablowym urządzeń technologicznych MPC-MCO.

Rok 2005

 • Zasilanie kablowe oraz instalacje elektryczne w obiekcie produkcyjnym i magazynowym spółki Sopur.

Rok 2004

 • Wykonanie robót elektrycznych linii kablowych i sterowniczych obiektu do magazynowania i przesyłu surowców do produkcji Pianki w Amica Wronki.

Rok 2003

 • Wykonanie robót energetycznych i elektroinstalacyjnych w ramach rozbudowy kompleksu TDI w Zakładach Chemicznych Zachem.